USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo Look Up  d.o.o. Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajt  www.lookup.rs

O B A V E Š T A V A

  • da se prodaja robe putem internet sajta  lookup.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Look Up  d.o.o., Beograd, Autoput 20,lok.7F-16, mat.br. 20848138, PIB: 107669417.
  • da roba koja se prodaje putem internet sajta lookup.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji
  • da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom.
  • da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal.
  • da je usluga isporuke robe besplatna.
  • da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu lookup.rs
  • da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta lookup.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i uplatom na račun firme.
  • da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice.
  • da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na raskid ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice.
  • da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da uz račun/otpremnicu priloži reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice.

S poštovanjem,
Vaš Look Up d.o.o.

Shopping Cart

Besplatna isporuka za sve porudžbine u Srbiji 

Ova Internet stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. 
Korišćenjem ovog sajta se slažete sa korištenjem kolačića (cookies).

Scroll to Top